Újabb érdekes devizahiteles jogértelmezés az EU Bíróságtól – a felek szerződésmódosítása kiküszöbölheti a tisztességtelenséget

2021. május 12. | Szerző: Baratta Ágnes

2021 április végén hozott ítéletében (C-19/20) az EU Bíróság a gdański regionális bíróság előterjesztésére arra a kérdésre kereste a választ, hogy orvosolhatja-e valamely fogyasztói szerződés tisztességtelenségét a felek szerződésmódosítása.

A kérdező bíróság szerint az előtte folyamatban lévő eljárás tárgyát képező devizahiteles szerződésnek az árfolyamnyereségre vonatkozó eredeti rendelkezése tisztességtelen volt. Ezt azonban a felek később módosították, és módosított formájában a lengyel bíróság szerint már megfelelt a fogyasztói szerződések tisztességtelen kikötéseiről szóló 93/13/EGK irányelvnek. Az EU Bíróság jogértelmezése szerint az ilyen módosítás tekinthető úgy, mint amely orvosolja az eredeti feltétel tisztességtelenségét, és amelynek elfogadásával a fogyasztó lemond az eredeti feltétel vitatásának a jogáról, abban az esetben, ha a fogyasztó tisztában volt vele, hogy a módosítás ilyen joghatással is járt, és ennek tudatában, szabad akaratából fogadta el azt. Ez a megoldás az EU Bíróság szerint azért felel meg a 93/13/EGK irányelv céljainak, mert ily módon a felek állítják helyre a közöttük fennálló, korábban a tisztességtelen feltétel miatt megbomlott egyensúlyt. Ilyen esetben tehát a szerződést vizsgáló tagállami bíróságnak nem kell semmisnek nyilvánítania az eredeti, még tisztességtelen feltételt. Meg kell viszont ezt tennie, ha a fogyasztó a szerződésmódosítást nem a joglemondás tudatában, vagy nem szabad akaratából tette. Erre a helyzetre a Bíróság felhívta a kérdező gdański bíróság figyelmét arra, hogy egyetlen, a többi rendelkezéstől elválasztható feltétel tisztességtelensége miatt nem nyilváníthatja az egész szerződést érvénytelennek csak azért, mert a fogyasztó számára az kedvező lenne.

A blog cikkei tájékoztatásul szolgálnak, az abban foglaltak a szerző véleményét tükrözik és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Amennyiben a közzétett témák valamelyikében jogi tanácsadásra van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az info@baratta.hu címen.