Továbbra sem kell rendkívüli jogorvoslatot biztosítani a tagállami jogban az EU Bíróság jogértelmezésével ellentétes jogerős bírósági ítéletekkel szemben

2024. május 13. | Szerző: Baratta Ágnes

Múlt havi ítéletében (Profi Credit Polska, C-582/21) az Európai Unió Bírósága megerősítette az arra a kérdésre vonatkozó joggyakorlatát, hogy megköveteli-e az uniós jog, hogy valamely jogerős tagállami bírósági ítélettel szemben rendkívüli jogorvoslati eljárás legyen kezdeményezhető arra hivatkozva, hogy az ellentétes az EU Bíróság által adott jogértelmezéssel. A válasz röviden: nem.

Bővebben

Heuréka – nem évült el a versenyjogi kártérítési igény

2024. április 23. | Szerző: Baratta Ágnes

Nem kezdődhet meg a versenyjogi jogsértés miatti kártérítési igény elévülése addig, amíg a jogsértés folyamatban van – erősítette meg a múlt héten az EU Bíróság egy cseh vonatkozású előzetes döntéshozatalban. Az online keresési piac cseh résztvevője, a Heureka Group azt követően indított kártérítési pert a Google-lel szemben, hogy a Bizottság megállapította a globális nagyvállalat erőfölénnyel való visszaélését az online keresés tizenhárom európai piacán, köztük a cseh piacon. A Google a prágai városi bíróság előtti perben azonban arra hivatkozott, hogy a cseh elévülési szabályok szerint a Heureka keresetének a nagy része elévült.

Bővebben

Megszületett az első EU bírósági ítélet, amely egy volt tagállam kötelezettségszegését állapítja meg

2024. március 25. | Szerző: Baratta Ágnes

Elmarasztalta az EU Bíróság az Egyesült Királyságot, amiért az országnak az Unióból való kilépését követően, de még abban az időszakban, amikor a volt tagállamot kötelezte az uniós jog számos rendelkezése, megszegte az ezekből eredő kötelezettségeit. A jogsértést az Egyesült Királyság, konkrétan annak a legfelsőbb bírósága, a Supreme Court azzal követte el, hogy a Brexitet követően alig két héttel elrendelte a Micula ügyben született ICSID döntés végrehajtását.

Bővebben

Kérhető a fel nem használt energia árának megfelelő összegű kötbér a fix áras, határozott idejű energiavásárlási szerződés idő előtti felbontása esetén, de csak ha nem aránytalan

2024. január 30. | Szerző: Baratta Ágnes

A 2024-es év egyik első ítéletében a Bíróság úgy értelmezte a korábbi, már nem hatályos villamosenergia-irányelvet, miszerint azzal nem ellentétes az olyan szerződéses kikötés a fix áras, határozott idejű energiavásárlási szerződésben, hogy idő előtti felmondás esetén a felhasználó – aki nem háztartási fogyasztó és nem is olyan kisvállalkozás, akire kiterjednének a háztartási fogyasztókat megillető fogyasztóvédelmi rendelkezések – olyan mértékű kötbér fizetésére köteles, amely megfelel a lekötött, de fel nem használt energia szerződés szerinti árának. Az ilyen kikötés jogszerűségének ugyanakkor feltétele egyrészt, hogy világos, érthető és átlátható legyen, valamint, hogy a kötbér mértéke ne legyen aránytalan. Ellenkező esetben ugyanis a kötbér akadályozza a felhasználó szabad kereskedőváltását.

Bővebben

Jogszerűen hagyta jóvá a Bizottság az E.ON-RWE összefonódást az EU Törvényszék szerint

2024. január 06. | Szerző: Baratta Ágnes

Még 2018-ban jelentette be a két német energetikai nagyvállalat, az E.ON és az RWE, hogy egy három ügyletből álló tranzakció keretében fúzionálnak. Az első ügylet keretében az RWE megszerezte az E.ON megújuló energiát hasznosító és nukleáris erőműveit. A második ügylettel az E.ON felvásárolta a villamosenergia- és földgáz kiskereskedelmével, valamint elosztásával foglalkozó, korábbi RWE-leányvállalat innogy-t. A harmadik ügylet által az RWE közel 17 %-os részesedést szerzett az E.ON-ban. A fúzió a két nagyvállalat magyarországi leányvállalatait is érintette.

Bővebben

1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|