Jogsértő ACER döntés az Aquind UK-FR rendszerösszekötő mentesítési kérelméről

2020. december 03. | Szerző: Baratta Ágnes

2020. novemberi ítéletében a Törvényszék megállapította, hogy az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) Fellebbezési Tanácsa jogsértően járt el az Egyesült Királyság és Franciaország villamosenergia-rendszereit összekötni tervező Aquind vezeték mentességi kérelméről való döntéshozatal során. A kérelmet elutasító ACER döntéssel szembeni fellebbezést elbíráló testület ugyanis túl szűken értelmezte a saját felülvizsgálati hatáskörét, ezért nem biztosította a projekt gazdájának az őt megillető, hatékony jogorvoslathoz való jogot.

Az ACER arra hivatkozva utasította el az Aquind mentességi kérelmét, hogy mivel a tervezett rendszerösszekötő közös érdekű projektnek minősül, a beruházó kérhette volna a határokon átnyúló költségek megosztását, amely csökkenthette vagy kizárhatta volna a beruházás kockázatait. Ezt azonban nem tette meg, emiatt pedig az ACER nem találta bizonyítottnak, hogy a beruházás kockázati szintje olyan magas lenne, hogy a vezeték a mentesség nélkül nem valósulna meg. A döntés felülvizsgálata során az ACER Fellebbezési Tanács csupán azt vizsgálta, hogy az ACER követett-e el nyilvánvaló értékelési hibát, és arra jutott, hogy nem. Tárgyhavi ítéletében azonban a Törvényszék kimondta, hogy a Fellebbezési Tanács a rá vonatkozó jogszabályok alapján köteles lett volna teljeskörűen felülvizsgálni az elsőfokú döntést. Ezért megsemmisítette a fellebbezés ügyében hozott határozatot. A Fellebbezési Tanácsnak tehát új döntést kell hoznia, amelyben köteles figyelembe venni a Törvényszék jogértelmezését, miszerint az ACER jogellenesen kötötte a beruházás kockázatával kapcsolatos mentességi feltétel teljesülését a közös érdekű projekt státuszra tekintettel a határokon átnyúló költségek megosztására vonatkozó kérelem benyújtásához, illetve annak elutasításához. A mentesség ugyanis nem köthető az uniós jogalkotó által a 714/2009/EK rendeletben tételesen rögzített feltételeken túlmenően további feltételekhez.

A blog cikkei tájékoztatásul szolgálnak, az abban foglaltak a szerző véleményét tükrözik és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Amennyiben a közzétett témák valamelyikében jogi tanácsadásra van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az info@baratta.hu címen.