A Baratta Ügyvédi Irodánál 15 éves, jelentős részben a szabályozási tanácsadás piacán szerzett uniós jogi szaktudás és tapasztalat áll rendelkezésre ahhoz, hogy ügyfeleinket segítsük az uniós jog értelmezését vagy érvényesítését érintő kérdéseik megválaszolásában, problémáik megoldásában. Az uniós jog rendszerének átlátása, a kiemelt szakterületek ágazati szabályaira vonatkozó szaktudás, valamint az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának kimagasló szintű ismerete garantálják az uniós jogot (is) érintő kérdések komplex, a problémák számos aspektusát figyelembe vevő elemzését . A szabályozási tanácsadási szaktudás és tapasztalat pedig elengedhetetlen a szabályozott iparágakat (például az energiapiacokat) érintő feladatok megoldásában.

Bővebben

Rólunk

2018 novemberében, közel 15 éves uniós jogi, a szabályozási tanácsadás piacán szerzett tapasztalattal a háta mögött alapította meg dr. Baratta Ágnes irodavezető ügyvéd a Baratta Ügyvédi Irodát. Kiemelkedő szaktudással rendelkezünk az energetikai (villamosenergia- és gázpiaci) ágazati uniós szabályozás, valamint a hozzá kapcsolódó környezetvédelmi uniós szabályozás (megújuló energiák támogatása, energiahatékonyság, ETS kibocsátás-kereskedelmi rendszer, környezetvédelmi hatásvizsgálatok és engedélyezés) területén. További szakterületeink az állami támogatások joga, valamint az unió belső piacának a joga (az alapszabadságok érvényesülése), és az ezekhez kapcsolódó versenyjogi kérdések.

Ismerjük az uniós jogból eredő jogok érvényesítésére nyitva álló uniós jogi és hazai jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségeket. Ellátjuk megbízóink képviseletét az ilyen eljárásokban.

Szakterületek

 • Energetika
  A villamosenergia- és a földgázpiac mint szabályozott iparágak uniós szabályainak, azok változásainak és a vonatkozó EU bírósági gyakorlatnak az átfogó ismerete. A hazai, vagy más tagállami szabályozások jogharmonizációs elemzése, értékelése.
 • Állami támogatások joga
  Az állami támogatások jogára vonatkozó elsődleges jogi szabályok és a vonatkozó, sok kérdésben folyamatosan változásban lévő EU bírósági jogértelmezési gyakorlat alapos és naprakész ismerete. Csoportmentes támogatások szabályainak, ágazati iránymutatásoknak az elsődleges jogra és az ítélkezési gyakorlatra tekintettel történő rendszerszintű értelmezése.
 • Környezetvédelem
  Elsősorban az energetikához kapcsolódó uniós környezetvédelmi szabályozás ismerete, úgy mint a megújuló energiák támogatásának szabályai és a vonatkozó joggyakorlat, energiahatékonysági kérdések, az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer (EU ETS) szabályai, a környezetvédelmi engedélyezés kérdései, Green Deal.
 • Belső piaci szabadságok
  Áruk szabad áramlása, tőkemozgások és szolgáltatásnyújtás szabadsága, notifikációs előírások és kötelezettségek
 • Uniós jogból eredő jogok érvényesítése
  Uniós aktusokkal, uniós intézményekkel szembeni fellépési lehetőségek, jogérvényesítési utak ismerete, képviselet a jogérvényesítési eljárásban.

Bővebben

Kevesebb

Emberek

dr. Baratta Ágnes

ügyvéd, energiagazdálkodási specialista

Szakmai életút

Baratta Ügyvédi Iroda – irodavezető ügyvéd, tulajdonos

Közel másfél évtizedes uniós jogi és szabályozási tanácsadási tapasztalattal a hátam mögött 2018 novemberében alapítottam meg a Baratta Ügyvédi Irodát. 15 éves szakmai pályafutásom és szakértelmem kiemelt területeit jelentik: az energiajog (villamosenergia-és gázpiac uniós ágazati szabályai), a környezetvédelem (a megújuló energiaforrások támogatása, az energiahatékonyság, az uniós kibocsátás-csökkentési rendszer), az állami támogatások joga, a kapcsolódó versenyjogi és adójogi területek, valamint a belső piaci alapszabadságok. Kiemelkedő gyakorlattal rendelkezem az uniós jogi szabályozási környezet lekutatása és elemzése kapcsán, kiemelkedően ismerem az EU Bíróság joggyakorlatát, valamint számos, nagyvállalatok megbízására készített szabályozási modell kidolgozása kapcsán volt lehetőségem elsajátítani a regulátori szemléletet.

Szakmai alapelveim az alaposság és a folyamatos tanulás. Ezért rendszeresen részt veszek a szakterületeimet érintő konferenciákon, szakmai fórumokon. Kiemelkedő lehetőség volt számomra 2019-ben, amikor részt vehettem a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központja és a Lexcellence Európai Közösségi Jogi és Szabályozási Tanácsadó Kft. partnerségében szervezett és az EU Bizottság által társfinanszírozott, a kelet-közép-európai régió bíráinak az EU állami támogatások jogával kapcsolatos képzésére irányuló projekt tananyagának szakmai előkészítésében, valamint a bírák számára tartott workshopok vezetésében.

Bővebben

 

alkalmazott ügyvéd – dr. Czudar Balázs ügyvéd mellett

Alkalmazott ügyvédi gyakorlatom kiemelt területe volt a devizahiteles perekben az EU Bíróság kiterjedt joggyakorlata által előírt fogyasztóvédelmi követelmények érvényesítése magyar bíróságok előtt.

 

Lexcellence Európai Közösségi Jogi és Szabályozási Kft. – vezető tanácsadó, tulajdonos

A Lexcellence-nél végzett 10 éves munka során váltam az uniós jog, valamint az energiajog, az uniós környezetvédelmi jog és a kapcsolódó adójogi és versenyjogi kérdések szakértőjévé. Itt szereztem meg a kiemelkedő tudást és tapasztalatot az uniós joganyagok lekutatása és elemzése, a tagállami szabályozási modellek lekutatása és azok összehasonlító, valamint jogharmonizációs célú elemzése, a magyar szabályozási környezet jogharmonizációs elemzése, valamint a szabályozási megoldások, szabályozási modellek kidolgozása terén.

 

Konferenciák, képzések

Training of national judges in EU Competition Law – Building Central and Eastern European judicial capacities for the enforcement of EU State aid law (2019. május- 2019. szeptember) a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja és a Lexcellence Kft. által közösen szervezett, az Európai Bizottság által társfinanszírozott képzés közép-kelet európai bírák számára) – a szervező csapat tagja és workshop vezető a Lexcellence csapat tagjaként

Regulation in Post-Liberalisation Europe: Universal Services and Consumers (2018 május, szervező: a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja) – a Regulatory Trends in post-Liberalisation Europe kerekasztal beszélgetés résztvevője

 

Nyelvtudás : angol felsőfok, olasz középfok, német alapfok

Kevesebb

Érvénytelen a fogyasztói hozzájárulás a személyes okmányok lemásolásához, ha az erről szóló rubrikát a szerződést kötő szolgáltató ügynökei előre beikszelik

2020. november 15. | Szerző: Baratta Ágnes

Egy román mobil távközlési szolgáltató, az Orange Romania úgy szerezte be a fogyasztók hozzájárulását a személyes okmányaik lemásolásához és a másolatok tárolásához, hogy a hozzájárulást megadásáról szóló rubrikát a cég szerződést kötő ügynökei előre beikszelték. A romániai adatvédelmi hatóság megbírságolta a vállaltot emiatt a gyakorlat miatt, és kötelezte az okmány-másolatok megsemmisítésére, mivel álláspontja szerint az ilyen módon beszerzett adatkezelési hozzájárulás érvénytelen.

Bővebben

Messi összetéveszthetetlen – erősítette meg a „MESSI” védjeggyel kapcsolatban az EU Bíróság

2020. szeptember 17. | Szerző: Baratta Ágnes

Megerősítette az EU Bíróság a Törvényszék elsőfokú ítéletét, miszerint a világsztár futballista, Lionel Messi által bejegyeztetni kívánt „MESSI” európai uniós ábrás védjegy a sportoló közismertsége miatt nem téveszthető össze a kerékpáros felszereléseket gyártó olasz márkával, a MASSI-val.

Bővebben

Mi lesz veled Északi Áramlat 2?

2020. szeptember 17. | Szerző: Baratta Ágnes

Az utóbbi hetekben gyakran szerepelt a hírekben, hogy a Németország és Oroszország közötti politikai feszültség miatt kérdésessé válhat az Északi Áramlat 2 gázvezeték sorsa. Ehhez kapcsolódóan érdemes felidézni, hogy a tavasz folyamán két döntés is érintette a vezeték működtetésének jogi környezetét, az építtetők számára mindenképpen kedvezőtlen módon.

Bővebben

Kellően független-e a kormánytól a szlovák energiahivatal? – még nem tudjuk

2020. június 19. | Szerző: Baratta Ágnes

2020. június 11-én hozott ítéletet az Európai Unió Bírósága abban az előzetes döntéshozatali eljárásban (C-378/19), amelyet a szlovák alkotmánybíróság kezdeményezett, és amelynek fő kérdése az volt, hogy kellően független-e a szlovák kormánytól a szlovák energiapiaci szabályozó hatóság.

Bővebben

Elutasítani javasolja a Hinkley Point ítélettel szembeni osztrák fellebbezést a főtanácsnok

2020. május 07. | Szerző: Baratta Ágnes

2020. május 7-én közzétett indítványában Hogan főtanácsnok elutasítani javasolja a Törvényszék Hinkley Point ítéletével szemben benyújtott osztrák fellebbezést. Az Egyesült Királyság területén építendő új atomerőművi blokk létesítéséhez nyújtott állami támogatást 2014 októberében hagyta jóvá a Bizottság, a Törvényszék 2018. júliusi ítélete értelmében jogszerűen.

Bővebben

1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|

Elérhetőségek