Megszületett az első EU bírósági ítélet, amely egy volt tagállam kötelezettségszegését állapítja meg

2024. március 25. | Szerző: Baratta Ágnes

Elmarasztalta az EU Bíróság az Egyesült Királyságot, amiért az országnak az Unióból való kilépését követően, de még abban az időszakban, amikor a volt tagállamot kötelezte az uniós jog számos rendelkezése, megszegte az ezekből eredő kötelezettségeit. A jogsértést az Egyesült Királyság, konkrétan annak a legfelsőbb bírósága, a Supreme Court azzal követte el, hogy a Brexitet követően alig két héttel elrendelte a Micula ügyben született ICSID döntés végrehajtását.

Annak a választottbírósági döntésnek a végrehajtását, amely közel 160 millió eurós kártérítés megfizetésére kötelezte Romániát amiatt, hogy az uniós csatlakozását megelőzően, az uniós jognak való megfelelés érdekében, az uniós intézmények által elvártakkal összhangban megszüntetett egy korábban bevezetett adókedvezményt, amely az uniós jog szerint tiltott állami támogatást valósított meg. A Bizottság részt vett a választottbírósági eljárásban, végig hangoztatva azt az álláspontját, hogy a felperesek számára megítélésre kerülő kártérítés tiltott állami támogatást valósít meg. Az ICSID döntésének meghozatalát követően a Bizottság azonnal megindította az állami támogatás vizsgálatot, egyúttal megtiltotta Románia számára a kártérítés kifizetését. Az állami támogatás vizsgálat azzal a nem meglepő konklúzióval zárult, hogy az ICSID által megítélt kártérítés kifizetése tiltott állami támogatást nyújtana a felperes Micula fivéreknek és az általuk irányított társaságoknak. Akik emiatt természetesen megtámadták a Bizottság határozatát az EU Törvényszék előtt. A megsemmisítési per jelenleg is folyamatban van, immár a megismételt eljárás folyik a Törvényszék előtt, azt követően, hogy a Bíróság 2022-ben megsemmisítette az első körben született törvényszéki ítéletet.
Mindeközben a felperesek számos uniós tagállam bíróságai előtt megpróbálták végrehajtatni az ICSID döntését, 2020 februárjáig sikertelenül. A felhívott bíróságok döntő többsége ugyanis – helyesen – arra jutott, hogy nem dönthet az ügyben addig, amíg az uniós bíróságok előtt folyamatban van a megítélt kártérítést tiltott állami támogatásnak minősítő bizottsági határozat érvényességét érintő eljárás. A Supreme Court azonban 2020 februárjában – szemben az eljárásban alsóbb fokon eljárt szigetországi bíróságokkal – arra a következtetésre jutott, hogy az ügyben nem áll fenn az egymásnak ellentmondó határozatok születésének a kockázata, ezért elrendelte a kártérítés kifizetését. Ezzel pedig, az EU Bíróság megállapítása szerint súlyosan megszegte az uniós jogból eredő kötelezettségeit és szándékosan megkérdőjelezte az uniós jog elsőbbségét.
Az eljárásban a Bizottság nem terjesztett elő arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a Supreme Court döntése következtében a kártérítés ténylegesen kifizetésre került volna. 2022 novemberi végzésében (egy másik, egy belga bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban) a Bíróság egyébként egyértelművé tette, hogy egyetlen tagállami bíróság sem rendelheti el a Micula ügyben hozott ICSID döntés végrehajtását, mivel az az uniós jogba ütközik.
Mindezek alapján az Egyesült Királysággal szemben hozott marasztaló ítéletnek elsősorban üzenet jellege van. Még akkor is, ha a volt tagállam a Bíróság előtti eljárásban egyértelművé is tette, hogy erre az üzenetre a jelen ügyben nem különösebben kíváncsi – ugyanis nem terjesztett elő védekezést a Bíróság előtti eljárásban.

A blog cikkei tájékoztatásul szolgálnak, az abban foglaltak a szerző véleményét tükrözik és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Amennyiben a közzétett témák valamelyikében jogi tanácsadásra van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az info@baratta.hu címen.