Kérhető a fel nem használt energia árának megfelelő összegű kötbér a fix áras, határozott idejű energiavásárlási szerződés idő előtti felbontása esetén, de csak ha nem aránytalan

2024. január 30. | Szerző: Baratta Ágnes

A 2024-es év egyik első ítéletében a Bíróság úgy értelmezte a korábbi, már nem hatályos villamosenergia-irányelvet, miszerint azzal nem ellentétes az olyan szerződéses kikötés a fix áras, határozott idejű energiavásárlási szerződésben, hogy idő előtti felmondás esetén a felhasználó – aki nem háztartási fogyasztó és nem is olyan kisvállalkozás, akire kiterjednének a háztartási fogyasztókat megillető fogyasztóvédelmi rendelkezések – olyan mértékű kötbér fizetésére köteles, amely megfelel a lekötött, de fel nem használt energia szerződés szerinti árának. Az ilyen kikötés jogszerűségének ugyanakkor feltétele egyrészt, hogy világos, érthető és átlátható legyen, valamint, hogy a kötbér mértéke ne legyen aránytalan. Ellenkező esetben ugyanis a kötbér akadályozza a felhasználó szabad kereskedőváltását.

Kell továbbá, hogy az arányosság kérdését a felhasználó valamely tagállami jogorvoslati fórum elé tudja vinni, és e fórum jogosult legyen a túlzó összegű kötbér mértékét csökkenteni, vagy akár el is törölhesse azt.
A korábbi villamosenergia-irányelv értelmezésének a kérdése a varsói regionális bíróság előtti jogvitában merült fel, ahol egy 2016-os, idő előtti szerződésfelbontás miatt kért kötbér mértékének a jogszerűségéről folyt a vita. Az alapügybeli felhasználó, egy turisztikai célú farmot üzemeltető kisvállalkozás azért mondta fel idő előtt a határozott idejű, fix áras villamosenergia-vásárlási szerződését, mert átszerződött egy másik kereskedőhöz. Az idő előtt felbontás miatt a lekötött, de el nem fogyasztott villamos energia szerződés szerinti árának megfelelő összegű kötbért kellett volna fizetnie a kereskedőnek. A kisvállalkozás vitatta a kötbér mértékének a jogszerűségét, ezért bírósághoz fordult. Az ügyben eljáró varsói regionális bíróság is úgy gondolta, hogy az ilyen mértékű kötbér, amelynek eredményeként a határozott idejű szerződés idő előtti felbontása esetén a felhasználónak ugyanúgy ki kell fizetnie a hátralévő időre lekötött villamos energia árát, mintha azt ténylegesen felhasználta volna, gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy a felhasználó kereskedőváltás céljából idő előtt felmondja a szerződést.
A Bíróság jogértelmezése szerint önmagában nem ellentétes a korábbi villamosenergia-irányelvvel az olyan szerződéses kikötés, amely szerint a fix áras, határozott idejű energiavásárlási szerződés idő előtti felbontása esetén fizetendő kötbér megegyezik a hátralévő időre lekötött, de fel nem használt energia szerződés szerinti árával, feltéve, hogy e kikötés világos, érthető és átlátható volt, és a kötbér mértéke nem aránytalan ahhoz a költséghez képest, amely a kereskedőnél a szerződés idő előtti felbontása következtében merült fel. A kötbér arányossága kérdésében a felhasználó jogosult kell, hogy legyen jogorvoslati fórumhoz fordulni, amely fórumnak jogosultnak kell lennie a kötbér mértékének a csökkentésére, vagy akár a kötbér eltörlésére. A kötbér arányosságának megítélése során számos kérdést kell e fórumnak vizsgálnia, többek között azt, hogy egy gondos piaci szereplő számára ilyen esetben milyen eszközök állnak a rendelkezésre ahhoz, hogy a szerződés idő előtti felbontása miatt felmerülő költségeit csökkentse.
Bár a Bíróság ítéletében ez így nem szerepel, értelmezésünk szerint e körben kell értékelni, hogy a kereskedő valóban előre lekötötte-e a teljes szerződéses mennyiséget, és amennyiben igen, milyen áron, illetve, hogy a felhasználó által végül el nem fogyasztott energiát el tudná-e másnak adni, és ha igen, milyen áron.
A jogértelmezés elsősorban a 2022 nyarán, az európai energiaárak csúcsán kötött határozott idejű, fix áras földgáz-vásárlási szerződések esetleges idő előtti felbontása szempontjából releváns. A korábbi villamosenergia-irányelvnek a Bíróság által értelmezett szabályai ugyanis döntően azonosak azzal, amelyeket a hatályos földgázirányelv tartalmaz a felhasználók kereskedőváltásáról. Szükséges a végén kiemelni, hogy a jogértelmezés a háztartási fogyasztókra, és a velük – tagállami döntés alapján – azonos védelemben részesülő kisvállalkozásokra nem vonatkozik: ők ingyenesen jogosultak felbontani a határozott idejű fix áras szerződést akkor, ha azt kereskedőváltás céljából teszik.

A borítókép forrása: http://<a href=”https://www.freepik.com/free-photo/eco-concept-light-bulb-grow-grass_1010173.htm#query=energy&position=8&from_view=search&track=sph&uuid=01e49f15-befc-4119-be4f-25ef311f22b7″>Image by jannoon028</a> on Freepik

A blog cikkei tájékoztatásul szolgálnak, az abban foglaltak a szerző véleményét tükrözik és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Amennyiben a közzétett témák valamelyikében jogi tanácsadásra van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az info@baratta.hu címen.