Kérhető-e a fel nem használt energia díjával azonos összegű kötbér a határozott idejű, fix áras energiavásárlási szerződés felhasználó általi, idő előtti felbontása esetén? – az EU Bíróság előtt a kérdés

2023. október 05. | Szerző: Baratta Ágnes

A tavaly nyári-őszi energiaválság drasztikusan érintette a felhasználók számos körének szerződéskötési lehetőségeit és szerződéses pozícióját. Mivel az új gázévre történő leszerződés időpontja gyakorlatilag egybeesett azzal az időszakkal, amikor a földgáz ára a holland gáztőzsdén az egekben volt, számos felhasználó találta magát abban a helyzetben, hogy alig talál olyan kereskedőt, amelyik egyáltalán hajlandó vagy képes számára szolgáltatni, és azt is csak a korábbihoz képest lényegesen magasabb, akár többszörös áron.

Az árak normalizálódását követően e felhasználók egy részében felmerült az igény, hogy szabaduljon a kényszerhelyzetben megkötött, a 2022 nyarán tapasztalt csúcshoz igazodó fix áras energiavásárlási szerződésétől. A határozott időre kötött, fix áras szerződések idő előtti megszüntetését ugyanakkor a kereskedők jelentős része – érthető módon – komoly kötbérhez köti.
Az EU Bíróság előtt folyamatban lévő C-371/22. számú ügy lényegi kérdése, hogy ilyen esetben, azaz határozott idejű, fix áras energiavásárlási szerződés idő előtti megszüntetése esetén az uniós jog alapján jogszerű-e a kötbér kikötése, és ha igen, milyen mértékben.
Az előzetes döntéshozatali kérdéseket előterjesztő varsói regionális bíróság konkrétan arra kíváncsi, hogy még a korábbi, a 2009/72/EK villamosenergia-irányelvvel összeegyeztethető-e, ha egy kereskedő a határozott időre szóló, fix áras villamosenergia-vásárlási szerződés idő előtti megszüntetése esetén olyan mértékű fizetési kötelezettséggel „bünteti” a szerződés idő előtti felbontását, amely megegyezik a fel nem használt villamos energia szerződés szerinti árával, úgy, hogy az ilyen mértékű kötbér a nemzeti jog szerint jogszerűnek minősül. Az ügyben szeptember 7-én Rantos főtanácsnok tett közzé indítványt. Szerinte magának a kötbérnek a kikötése nem ellentétes a korábbi villamosenergia-irányelvvel, ahogy az sem, ha annak összege megegyezik a fel nem használt energia szerződés szerinti díjával, amennyiben teljesülnek a következő feltételek. Egyrészt a kötbérre vonatkozó kikötés átlátható és érthető módon szerepelt a szerződésben, másrészt annak mértéke úgy nyújt fedezetet a kereskedőnél az idő előtti felmondás miatt felmerült költségekre, hogy egyik oldalról nem akadályozza a felhasználó kereskedőváltását, ugyanakkor nem eredményez a kereskedőnél jogalap nélküli gazdagodást sem.
Amennyiben a Bíróság elfogadja a főtanácsnok által javasolt jogértelmezést, az alapügybeli jogvita kimenetele meglátásunk szerint abszolút az egyedi körülményektől fog függeni, így többek között attól, hogy a kereskedő a szerződés szerinti fix mennyiség mekkora részét kötötte le ténylegesen előre, hogy miként viszonyul a szerződésben kikötött ár az idő előtti felmondás időpontjában érvényesülő piaci árhoz, hogy a felhasználó számára gazdaságilag észszerű alternatíva-e a kötbér kifizetése az átszerződés mellett, vagy ez dupla energiadíj fizetését eredményezné nála, valamint, hogy a tényleges kötbér mértéke valóban arányos kompenzációt vagy ezzel ellenkezőleg, jogalap nélküli gazdagodást eredményezne a kereskedő számára. A varsói regionális bíróságnak tehát egy gazdaságilag összetett kérdésben kell majd döntenie.
És bár a tavalyi évben megkötött vagy módosított villamosenergia-piaci szerződésekre már az új, e tárgykörben speciális rendelkezéseket tartalmazó 2019/944/EU irányelv vonatkozik, a földgázpiacon még mindig az a 2009/73/EK irányelv van hatályban, amelyeknek felhasználók kereskedőváltására irányadó szabályai nagyon hasonlítanak az EU Bíróság által értelmezendő 2009/72/EK irányelvi rendelkezésekhez. Emiatt pedig az a várakozásunk, hogy az ítélet a határozott idejű, fix áras végfelhasználói földgázvásárlási szerződéseket érintően jelent majd releváns jogértelmezést.

 

A bejegyzésben szereplő kép forrása: http://<a href=”https://www.freepik.com/free-photo/energy-concept-outlet-fresh-spring-green-grass_1007484.htm#query=agroturismo%20electricity&position=26&from_view=search&track=ais”>Image by jannoon028</a> on Freepik

A blog cikkei tájékoztatásul szolgálnak, az abban foglaltak a szerző véleményét tükrözik és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Amennyiben a közzétett témák valamelyikében jogi tanácsadásra van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az info@baratta.hu címen.