Mérföldkőnek számító EU bírósági jogértelmezés a lengyel devizahiteles pereket érintően – a Bank M. ügyben hozott ítéletről

2023. július 03. | Szerző: Baratta Ágnes

Az EU Bíróság a Bank M. (C-520/21) ítéletben azt mondta ki, hogy amennyiben a fogyasztónak minősülő adós és a bank által kötött hitelszerződés az abban foglalt tisztességtelen szerződési feltételek miatt a megkötésétől fogva semmis, az adós a szerződés alapján kifizetett pénzösszegek visszafizetésén, valamint a késedelmi kamatok megfizetésén felül további követeléseket is érvényesíthet a bankkal szemben, a bank azonban ugyanerre nem jogosult.


A 2000-es évek második felében tömegesen kötött, jellemzően svájci frank alapú lakossági jelzáloghitel-állományt drasztikusan érintette a 2010-es évek elejének pénzügyi válsága. A törlesztőrészletek jelentősen, akár a korábbi összeg többszörösére emelkedtek, amelyeket nagy számú fogyasztó vált képtelenné megfizetni. Erre a helyzetre a közép-kelet európai tagállamok jogalkotói és bíróságai eltérő módon reagáltak. Míg például a magyar jogalkotó az egyes tisztességtelen feltételek jogszabályi feltételekkel való helyettesítésében és a devizahitelek forintosításában látta a megoldást, kizárva egyúttal a szerződések visszamenőleges felbontását, a lengyel bíróságok – az ezt lehetővé tevő jogszabályi háttér alapján – tömegesen minősítették semmisnek, azaz visszamenőleges hatállyal érvénytelennek a tisztességtelen feltételekkel kötött devizahiteles szerződéseket. Erre a bírósági gyakorlatra a hitelező pénzintézetek egy része olyan módon reagált, hogy a szerződés visszamenőleges hatályú megszüntetése esetére jelentős összegek követelését helyezte kilátásba a fogyasztókkal szemben, például a rendelkezésre bocsátott hitelösszeg jogalap nélküli használata címén. Az ilyen, akár a hitel tőkeösszegének a kétharmadát is elérő összegek követelését a bankok egyértelműen azzal a céllal helyezték kilátásba, hogy visszatartsák a fogyasztókat attól, hogy bíróság előtt vitassák a hitelszerződés feltételeinek a jogszerűségét.
A varsó‑śródmieściei kerületi bíróság kérdéseire válaszolva az EU Bíróság egyértelművé tette, hogy az ilyen követelések a bankok részéről ellentétesek az uniós joggal. Ezzel szemben a tagállami jog feljogosíthatja a fogyasztókat arra, hogy a szerződés visszamenőleges hatályú érvénytelenítése esetén a szerződés alapján kifizetett pénzösszegek visszafizetésén, valamint a késedelmi kamatok megfizetésén felül további követeléseket is érvényesíthessenek a bankkal szemben, például kártérítést az elmaradt haszonszerzési lehetőségért, vagy a fizetőeszköz időközben bekövetkezett leértékelődéséért.
A jogértelmezés a lengyel devizahiteles perek vonatkozásában kiemelkedő jelentőségű, a hazai jogviszonyokra és jogvitákra ugyanakkor nincs hatása, mivel a magyar jogalkotó kizárta lehetséges jogkövetkezményként a tisztességtelen feltételt tartalmazó szerződések semmisnek nyilvánítását.

A borítókép forrása: http://<a href=”https://www.freepik.com/free-ai-image/photorealistic-money-concept_94935349.htm#query=PLN&position=4&from_view=search&track=sph&uuid=52fcae6e-f36e-4199-b70c-ba7439527462″>Image By freepik</a>

A blog cikkei tájékoztatásul szolgálnak, az abban foglaltak a szerző véleményét tükrözik és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Amennyiben a közzétett témák valamelyikében jogi tanácsadásra van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az info@baratta.hu címen.