Tárgyalás az EU Törvényszék előtt – felperesi képviselőként

2023. február 17. | Szerző: Baratta Ágnes

2023. február 15-én a Silex Zrt. képviseletében az Európai Unió Törvényszéke előtt tárgyaltam, Luxemburgban. Egy, az uniós KKV-ügyi Végrehajtó Ügynökség, akkori nevén EASME, jelenleg Eismea által kibocsátott terhelési értesítő jogszerűségét vitatjuk, öt jogalapon.[1]

Hatalmas megtiszteltetés és az ügyvédi pályafutásom szempontjából kiemelkedő mérföldkő, hogy az előtt az igazságszolgáltatási fórum előtt képviselhettem személyesen a megbízót, amelynek joggyakorlatával lassan 20 éve foglalkozom, és amely – az Európai Unió Bíróságának részeként, a Bíróság mellett – jogértelmezési monopóliummal rendelkezik az uniós jogot illetően.

Az EU Törvényszék előtt ráadásul igen kevés a magyarországi székhelyű felperes vállalkozás, a kis- és középvállalkozások pedig elenyésző számban döntenek úgy, hogy az uniós bíróság előtt érvényesítik a jogaikat. Emiatt is különleges számomra ez a megbízás.

Aki az EU Bíróság joggyakorlatával foglalkozik, tudja, hogy sokszor az elfogadhatóság kérdése legalább akkora jelentőségű, mint az érdemi hivatkozások megalapozottsága. Hatalmas a kérdés jogértelmezési gyakorlata, ami ráadásul számos területen folyamatosan változik, alakul, és bizony az is előfordul, hogy a Bíróság felülvizsgálja a Törvényszék által képviselt álláspontot.[2] Az eljárás alapjául szolgáló jogviszonyt érintően ráadásul igen jelentőset fordult a joggyakorlat a kereset 2020 októberi benyújtása óta. Emiatt már azt komoly sikernek könyveltem el, amikor a Törvényszék úgy döntött, hogy az elfogadhatóság kérdését az érdemi hivatkozásokkal együtt tárgyalja.

Maga a február 15-i tárgyalás 9:30-kor kezdődött a Kék teremben (Salle bleue) és egészen az ebédszünetig eltartott. Az EU Törvényszék tárgyalásai nyilvánosak, ezért a helyszínen elérhető az előadó bíró által a tárgyalásra készített jelentés, amely összefoglalja az ügy tényállását és a felek hivatkozásait. E dokumentum ugyanakkor nem kerül fel a www.curia.eu honlapra, így részletekkel az ügyről majd azt követően tudok szolgálni, hogy megszületik az ítélet. Erre várakozásaink szerint 2023 őszén kerül sor.

[1] A felhívott jogalapokat lásd az EU Bíróság honlapján közzétéve: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236641&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8302272

[2] Lásd például a Nord Stream 2 AG által a gázirányelv rendszerösszekötőkre vonatkozó szabályainak a hatályát az EU és a harmadik országok közötti gázvezetékekre is kiterjesztő rendelkezés megsemmisítése érdekében benyújtott keresetet, amelyet a Törvényszék elfogadhatatlannak, a Bíróság viszont elfogadhatónak minősített.

A blog cikkei tájékoztatásul szolgálnak, az abban foglaltak a szerző véleményét tükrözik és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Amennyiben a közzétett témák valamelyikében jogi tanácsadásra van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az info@baratta.hu címen.