EU Bíróság: csökkenthetik a kötelező átvételi árat a tagállamok az érvényben lévő szerződésekben – ha ennek lehetősége eredetileg is szerepelt a megújuló támogatás szabályai között

2021. május 18. | Szerző: Baratta Ágnes

2021. április 15-i ítéletében (C-798/18 és C-799/18 egyesített ügyek) az EU Bíróság azon olasz szabályozásra tekintettel értelmezte az uniós jogot, amely csökkentette a megújuló energiaforrások támogatását biztosító, érvényben lévő szerződésekben meghatározott kötelező átvételi árat, illetve csökkentette a kötelező átvétel időtartamát. A fotovoltaikus berendezésekkel villamos energiát termelőket hátrányosan érintő módosítás – a termelők választása szerint – vagy a kötelező átvételi árat és annak kifizetésre kerülő abszolút összegét nem csökkentve elnyújtotta a kifizetési időszakot, vagy az eredeti 20 éves támogatási időszak megtartása mellett csökkentette a kötelező átvételi árat.
Ítéletében a Bíróság kimondta, hogy mivel az olasz megújuló támogatási rendszer szabályai egyértelműen rögzítették a jogalkotó számára a módosítás lehetőségét, és ez a kedvezményezett termelőkkel kötött egyedi szerződésekben is egyértelműen megjelent, a kedvezőtlen változások bevezetése nem volt ellentétes az uniós joggal. Egy kellően gondos és körültekintő piaci szereplő ugyanis a Bíróság jogértelmezése értelmében kellett, hogy számoljon egy ilyen módosítás lehetőségével.
A Bíróság ítéletéből az következik, hogy olyan helyzetben, amikor a vonatkozó tagállami jogszabály alapján egyértelmű, hogy a jogalkotónak lehetősége van módosítani a támogatási séma feltételeit, a Charta 17. cikkében rögzített tulajdonvédelem nem terjed ki a kedvezményezett termelőknek a jövőben fizetendő támogatási összegekre (az eredeti feltételek szerinti kötelező átvételi árra).
A friss jogértelmezés tehát megerősítette a 2019 júliusi Agrenergy ítéletben foglaltakat, miszerint az uniós jog alapján a tagállamok jogosultak módosítani, vagy akár meg is szüntetni a megújuló támogatási rendszereiket, amennyiben a jogbiztonság követelményét tiszteletben tartják. E követelményt és a tulajdonhoz való jogot sem sérti az, ha a tagállam csökkenti a kedvezményezetteknek fizetendő jövőbeli pénzáramokat, amennyiben ennek a lehetőségét a szabályozási környezet kialakításakor fenntartotta magának.
Az EU Bíróság előtti eljárásban az érintett Olaszország mellett négy másik tagállam (Csehország, Németország, Görögország és Spanyolország) tett észrevételt, ami jelzi a téma iránti komoly érdeklődést. Ráadásul Spanyolországgal és Csehországgal szemben több választottbírósági eljárást is indítottak befektetők a megújuló támogatási rendszerük módosítása miatt, ezért ezen tagállamok számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy az EU Bíróság jogértelmezése szerint a kötelező átvételi ár csökkentése az érvényben lévő szerződésekben mikor minősül jogszerűnek.

Fotó forrása: https://www.freepik.com/free-photo/solar-panels-meadow_999831.htm#page=1&query=solar%20panels&position=1

A blog cikkei tájékoztatásul szolgálnak, az abban foglaltak a szerző véleményét tükrözik és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Amennyiben a közzétett témák valamelyikében jogi tanácsadásra van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az info@baratta.hu címen.